Valikko

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Kuva-Järvinen Ky
Annankatu 8
24240 SALO

Puh. (02) 731 7911
asiakaspalvelu@kuva-jarvinen.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Markus Järvinen
Puh. +358 445 322 330
markus.jarvinen@kuva-jarvinen.com

3. Rekisterin nimi

 Kuva-Järvinen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Asiakassuhteen hoitaminen
- Asiakas- ja suoramarkkinoint

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, Matkapuhelinnmuero, sähköpostiosoite ja salasana sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden toimittamiseksi tarvittavia tietoja. 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Kuva-Järvinen Ky:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus

Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden tehdessä tilaus  Kuva-Järvinen Ky:n verkkokaupassa tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kuva-Järvinen Ky:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.